نمونه سوالات دوره بدوخدمت فرهنگیان در سال 97

سوالات دوره بدو خدمت فرهنگیان

پیرو اطلاعیه شماره 72 برنامه ریزی آموزشی مندرج درسامانه LTMS بدین وسیله به اطلاع كلیه نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیر دولتی می رساند:
آزمون حضوری دوره «مهارت های بدوخدمت معلمان» ویژه نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیر دولتی روز جمعه مورخ 96/12/11 در مناطق و نواحی مجری دوره های حضوری برگزار خواهد شد. لذا هر یك از همكاران با عنایت به ملاحظات و شرایط مندرج ذیل می بایست مطابق برنامه در آزمون حضور یابند:

1 ـ این آزمون ویژه معلمان و كاركنان شاغل در مدارس غیردولتی می باشد كه مرحله حضوری دوره را با موفقیت گذرانده اند.

2 ـ فایل منبع و محتوای آموزشی دوره مذكور از طریق پیوست همین اطلاعیه قابل دریافت (دانلود) و دسترسی می باشد.
3 ـ سوالات از كل محتوا بوده و حد نصاب نمره قبولی در این آزمون كسب حداقل نمره 12 از 20 خواهد بود.
4 ـ شرط صدور گوهی نامه پایان دوره، شركت در هر دو مرحله دوره مذكور بوده و كسب نمره قبولی نیز (12 و بالاتر) با احتساب میانگین نمرات هر دو مرحله می باشد.

5 ـ هر یك از فراگیران متناسب با شرایط خود می بایست در نوبت آزمون خود شركت نمایند. افرادی كه واجد شرایط شركت در دوره از طریق سامانه بوده و به فضای LTMS دسترسی داشته و در تاریخ 96/12/6 در آزمون الكترونیكی شركت كرده اند مجاز به شركت در آزمون حضوری مذكور نخواهند بود در غیر اینصورت نمرات ایشان محاسبه نشده و صدور گواهی نامه پایان دوره مقدور نخواهد بود. از كارشناسان و مدیران محترم مراكز مجری دوره نیز تقاضا می شود در هنگام برگزاری آزمون حضوری نسبت به كنترل موضوع اقدام نمایند.

6 ـ آزمون حضوری در تاریخ مذكور (96/12/11) راس ساعت 10 صبح در مراكز مجری دوره ها برگزار خواهد شد.
7 ـ كارشناسان محترم آموزش نیروی انسانی مراكز مجری دوره و سایر كارشناسی های مناطق و نواحی لازم است قبل از آزمون، موضوع را به اطلاع نیروهای واجد شرایط ابلاغ نمایند.

7 Apr 2018