دانلود سوالات و منابع دوره های مختلف ضمن خدمت فرهنگیان

سوالات ضمن خدمت فرهنگیان

سوالات دوره های مختلف ضمن خدمت

نمونه سوالات دوره هوشمند سازی مدارس
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکترونیک
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۳۵۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکترونیک
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت انصاب مدیران
فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۴
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰
۴۵۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان - اقتصاد مقاومتی
فرو ۱۹, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان - شمیم دانش
دی ۲۷, ۱۳۹۶ ۷۰
۰ تومان 4500 تومان